foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Dekret nr 1/51/2016

Wielkiego Mistrza Królewskiego Orderu Świętego Stanisława BM
z dnia 20 stycznia 2016 r.

W sprawie: wykluczenia Kasimira von Schütz z członkostwa w Królewskim Orderze Św. Stanisława BM, z jednoczesnym pozbawieniem prawa do Orderu i odznaczeń. 

Na podstawie art. 2 ust.7, art. 9 ust. 3 i 4, art. 12 ust. 3 Konstytucji Królewskiego Orderu Świętego Stanisława BM oraz § 41 Regulaminu Działania Sądu Honorowego Królewskiego Orderu Św. Stanisława BM, w związku z uprawomocnieniem się Orzeczenia Sądu Honorowego Królewskiego Orderu Św. Stanisława BM z dnia 16 listopada 2015 r. wobec Kasimira von Schütz - Członka Rady Konstytucyjnej i Kanclerza Konfraterni Krakowskiej , postanawiam co następuje:

 Art.  1.

1. Wykluczam Kasimira von Schütz z członkostwa w  Królewskim Orderze Św. Stanisława BM i pozbawiam go funkcji człnka Rady Konstytucyjnej i Kanclerza Konfraterni Krakowskiej.
2. Pozbawiam Kasimira von Schütz prawa do odznaki Orderu Św. Stanisława BM i odznaczeń, które nadane mu zostały w związku z jego dotychczasowym członkostwem w Orderze.

Art.  2.

Wieslki Kanclerz Królewskiego Orderu Świętego Stanisława BM oraz Przeor Konfraterni Krakowskiej Królewskiego Orderu Świętego Stanisława BM, każdy w zakresie własnych kompetencji, dokona zmian i wpisów w prowadzonych ewidencjach, stosownie do dyspozycji wynikających z § 1.

Art.  3.

Z treścią Dekretu zapoznać Przewodniczącego Rady Konstytucyjnej.

 

 

 

Art. 4.

Dekret wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wielki Mistrz
Dr Marian Król GCCSSt